قرن بیست و یکم و توسعه انسانی در جهان اسلام , رهیافتی چند بعدی با نگاهی خاص به آموزش
41 بازدید
محل نشر: فصلنامه آموزش اسلام ، دوره16 شماره3، 1999
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی