بررسی نسخ خطی ریاضی و نجوم در فهرست نسخه های خطی کتابخانه ملی ایران
32 بازدید
محل نشر: همایش تاریخ 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی